ARCHITEKT

Dane na temat sądownictwa dyscyplinarnego w Internecie i periodykach branżowych

W wydawanym przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej czasopiśmie „Zawód: Architekt” są sporadycznie publikowane teksty dotyczące odpowiedzialności zawodowej architektów (np. numer 6 z roku 2010, s. 52 i n. oraz nr 5 z roku 2013, s. 68 i n.). Tym niemniej na podstawie tych publikacji trudno dowiedzieć się jaka jest aktualna skala zjawiska odpowiedzialności zawodowej architektów i jakie są jej najczęstsze podstawy.
Pewne informacje (w tym wokandy i orzeczenia) na temat sądownictwa dyscyplinarnego można też znaleźć na stronach niektórych organów samorządu. Przykładowo:
http://www.izbaarchitektow.wroc.pl
http://www.izbaarchitektow.pl/
Zauważyć należy, że Krajowy Sąd Dyscyplinarny rozpoczął publikowanie orzeczeń po tym jak Stowarzyszenie ProCollegio zwróciło się do niego z wnioskami o udostępnienie informacji publicznych.