Okręgowy Sąd Lekarski Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku