BIEGŁY REWIDENT

Dane uzyskane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za I kwartał 2013 r.

orzeczenia 1

orzeczenia 2