Okręgowy Sąd Lekarski Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej