Okręgowy Sąd Lekarski Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z kwietnia 2012 r. OSL – 6.Wu.2011

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z listopada 2012 r. OSL – 20.Wu.2011

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z listopada 2012 r. sygn. OSL – 6.Wu.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z listopada 2012 r. sygn. OSL – 4.Wu.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z listopada 2013 r., sygn. 5.Wu.2013 r.

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z maja 2012 r. sygn. OSL – 5.Wu.2011

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z maja 2012 r. sygn. OSL – 25.Wu.2011

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z maja 2012 r., sygn. OSL – 26.Wu.2011

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z maja 2013 r. sygn. OSL – I.Wu.2013

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z marca 2012 r. sygn. OSL – 3.Wu.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z marca 2013 r. sygn. OSL – 12.Wu.2011

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z października 2012 r. sygn. OSL – 11.Wu.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z października 2012 r. sygn. OSL – 12.Wu.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z września 2013 r. sygn. OSL – 15.Wu.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku ze stycznia 2011 r. sygn. OSL – 24.Wu.2011

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku ze stycznia 2012 r. sygn. OSL – 20.Wu.2010

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku ze stycznia 2012 r. sygn. OSL 26.Wu.2010

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku ze stycznia 2013 r. sygn. 7.Wu.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z czerwca 2012 r. OSL – 8.Wu.2011

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z czerwca 2012 r. sygn. OSL – 1.Wu.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z czerwca 2012 r. sygn. OSL – 17.Wu.2011

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z grudnia 2012 r. sygn. OSL – 5.Wu.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z grudnia 2012 r. sygn. OSL – 8.Wu.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z grudnia 2012 r. sygn. OSL – 9.Wu.2012