KURATOR SĄDOWY

Dane na temat sądownictwa dyscyplinarnego w Internecie i periodykach branżowych

http://kurator.webd.pl

Strona partnerska Krajowej Rady Kuratorów. Zawiera informacje dotyczące Krajowej Rady Kuratorów, w szczególności Ustawę o kuratorach, czy kodeks etyki kuratora.

Inne linki dotyczące Krajowej Rady Kuratorów:

http://www.kuratorzy.gda.pl/biuletyn