LEKARZ

Dane na temat sądownictwa dyscyplinarnego w Internecie i periodykach branżowych

http://www.nil.org.pl

Strona internetowa Naczelnej Izby Lekarskiej. Zawiera podstrony poszczególnych organów, w tym: Naczelnego Sądu Lekarskiego i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Na podstronach, oprócz informacji o składzie osobowym organów, zamieszczone są sprawozdania, zawierające dane o prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych i wydanych orzeczeniach.

sprawozdanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (VI kadencja 2010-2014)

sprawozdanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej za 2011 r.

sprawozdanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej za rok 2010

sprawozdanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2011 r.

sprawozdanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2014 r.

sprawozdanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2014 r.

sprawozdanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.

sprawozdanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

sprawozdanie okręgowych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej za okres 01.01.12-30.06.12

sprawozdanie okręgowych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej za okres 01.07.13-31.12.13

sprawozdanie okręgowych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej za okres 1.01.12-30.06.12

sprawozdanie okręgowych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej za okres 1.01.13-30.06.13 (2)

sprawozdanie okręgowych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej za okres 1.01.13-30.06.13

sprawozdanie okręgowych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej za okres 1.07.12-31.12.12 (2)

sprawozdanie okręgowych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej za okres 1.07.12-31.12.12

sprawozdanie okręgowych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej za okres 1.07.13-31.12.13

sprawozdanieokręgowych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej za okres 1.07.12-31.12.12

statystyka spraw dyscyplinarnych w okręgowych izbach lekarskich w pierwszym półroczu 2014 r.

statystyka spraw prowadzonych przez Naczelny Sąd Lekarski jako sąd I instancji w 2010 r.

statystyka spraw prowadzonych przez Naczelny Sąd Lekarski jako sąd II instancji w 2010 r.

statystyka spraw w okręgowych izbach lekarskich w 2014 r.

dane liczbowe dotyczące działalności Naczelnego Sądu Dyscyplinarnego jako sądu II instancji w 2013 r.

dane liczbowe dotyczące działalności okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w latach 2006-2008

dane liczbowe dotyczące działalności okręgowych sądów lekarskich w 2010 r.

dane liczbowe dotyczące działalności okręgowych sądów lekarskich w 2011 r.

dane liczbowe dotyczące działalności okręgowych sądów lekarskich w 2012 r.

dane liczbowe dotyczące działalności okręgowych sądów lekarskich w 2013 r.

dane liczbowe dotyczące działalności okręgowych sądów lekarskich w 2014 r.

dane liczbowe dotyczące pracy Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2012 r.

dane liczbowe dotyczące pracy Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2014 r.

dane liczbowe dotyczące pracy Naczelnego Sądu Lekarskiego za lata 2010-2013

sprawozdanie dotyczące pracy Naczelnego Sądu Lekarskiego jako sądu I instancji w 2011 r.

sprawozdanie dotyczące pracy Naczelnego Sądu Lekarskiego jako sądu II instancji w 2011 r.

sprawozdanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (V kadencja 2005-2009)

Ponadto od roku 2009 wydawany jest rocznik Medyczna Wokanda, w którym znajduje się przegląd orzecznictwa.
Wersja elektroniczna periodyku dostępna jest pod adresem:

Medyczna wokanda