LEKARZ WETERYNARII

Dane na temat sądownictwa dyscyplinarnego w Internecie i periodykach branżowych

http://www.vetpol.org.pl

Strona Internetowa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Zawiera podstrony poszczególnych organów samorządu, w tym: Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. Na stronie zamieszczono sprawozdanie z działalności rzecznika poprzedniej kadencji.

Sprawozdanie IV kadencji 2005-2009

Brak takiego sprawozdania w przypadku sądu. Nie ma również żadnych sprawozdań dotyczących działalności organów dyscyplinarnych okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych. Informacji takich nie ma również na poniższych stronach poszczególnych okręgowych izb.

Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.izbawetbial.pl

Kaszubsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.izba.pomorskie.pl

Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.kpilw.pl

Lubuska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.lilwet.pl

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.izbawetkatowice.pl

Świętokrzyska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.silvet.pl

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.lilw.pl

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.wmilwet.pl

Opolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.izbawet.opole.pl

Łódzka Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.izbalodz.pl

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.wilwet.pl

Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.milw.pl

Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.zachizbawet.pl

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.wilw.waw.pl

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.dilwet.pl

Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.poilw.com.pl