LEKARZ WETERYNARII

Dane uzyskane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej

orzeczenie Sądu Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kielcach z 12.02.2014 r. sygn. akt ŚIL-W 026.1.2013

orzeczenie Sądu Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kielcach z 12.06.2012 sygn. akt BD.1.2009

orzeczenie Sądu Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kielcach z 13.02.2014 r. sygn. akt C.2.2010

orzeczenie Sądu Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kielcach z 27.06.2011 sygn. akt C.1.2009

orzeczenie Sądu Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kielcach z 12.02.2014 r. sygn. akt PW.24.12

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 13.02.2014, sygn. akt ZP_SL-W_4-24_2013_2014

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 25.07.2013, sygn. akt ZP_SL-W_2-10_2013

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 10.02.2015, sygn. akt ZP_SL-W_12-10_2014_2015

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 15.02.2015, sygn. akt ZP_SL-W_11-9_2014_2015

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 06.11.2015, sygn. akt ZP_SL-W_10-8_2014

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 03.12.2014, sygn. akt ZP_SL_W_9-6_2014

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 25.06.2014, sygn. akt ZP_SL_W_8-7_2014

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 26.06.2014, sygn. akt ZP_SL-W_7-7_2014

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 25.06.2014, sygn. akt ZP_SL_W_6-10_2014

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 25.06.2014, sygn. akt ZP_SL_W_5-9_2014

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 25.06.2014, sygn. akt ZP_SL_W_4-9_2014

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 27.03.2014, sygn. akt ZP_SL_W_3-8_2014

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 27.03.2014, sygn. akt ZP_SL-W_2-8_2014

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 13.03.2014, sygn. akt ZP_SL-W_1-14_2014

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 25.09.2012, sygn. akt ZP_SL-W_3-21_2012

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 12.07.2012, sygn. akt ZP_SL-W_2-13_2012

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 23.05.2012, sygn. akt ZP_SL-W_1-8_2012

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 08.12.2011, sygn. akt ZP_SL-W_3-9_2011

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 08.12.2011, sygn. akt ZP_SL-W_2-9_2011

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 13.05.2011, sygn. akt ZP_SL-W_1-13_2011

orzeczenie Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 28.02.2014, sygn. akt ZP_SL-W_3-14_2013_2014

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie z 04.06.2014 r., sygn. akt WM. OSL-W. 5_2014_VI

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie z 01.06.2011, sygn. akt WM. OSL-W. 1_11_V

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie z 04.06.2014, sygn. akt WM. OSL-W. 6_2014_VI

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie z 04.06.2014, sygn. akt WM. OSL-W. 8_2014_VI

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie z 10.06.2013, sygn. akt WM. OSL-W. 2_2013_VI

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie z 10.06.2013, sygn. akt WM.OSL-W. 1_2013_VI

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie z 10.06.2014, sygn. akt WM. OSL-W. 1_2014_VI

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie z 25.04.2014, sygn. akt WM. OSL-W. 2_2014_VI

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie z 25.04.2014, sygn. akt WM. OSL-W. 3_2014_VI

orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie z 25.04.2014, sygn. akt WM. OSL-W. 4_2014_VI