Okręgowy Sąd Lekarski Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi