NOTARIUSZ

Dane uzyskane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dane uzyskane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niestety polski Notariat nie należy do samorządów wzorowo wypełniających obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej, co zmusiło nas do złożenia kilku skarg sądowych. Istotnym zagadnieniem prawnym, które w związku z tym powstało było pytanie czy działające w ramach Notariatu sądy dyscyplinarne są organami obowiązanymi do udzielania informacji publicznej. Sprawę tę przesądził pozytywnie i – jak się wydaje ostatecznie – Naczelny Sąd Administracyjny. Na chwilę obecną wszystkie zapadłe orzeczenia, które nie zostały wyeliminowane z obrotu prawnego są korzystne dla Stowarzyszenia.

 

wykaz 2013_notariusz
wykaz 2014_notariusz
wykaz 2015_notariusz_terminy

 

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej we Wrocławiu

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Szczecinie

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Rzeszowie

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Poznaniu_III

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Poznaniu_I

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Poznaniu

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Lublinie_I

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Łodzi

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Lublinie

2015 - Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Krakowie

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Krakowie

 

 

 

 

 

 

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Gdańsku

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Katowicach

2015 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Białymstoku

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej we Wrocławiu

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej we Wrocławiu (1)

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej we Wrocławiu (2)

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej we Wrocławiu (3)

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej we Wrocławiu (4)

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej we Wrocławiu (5)

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej we Wrocławiu (6)

2014 - Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Warszawie

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Warszawie

 

 

 

 

 

 

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Szczecinie

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Rzeszowie

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Poznaniu

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Łodzi

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Lublinie_II-orzeczenie

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Lublinie

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Katowicach – orzeczenie

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Gdańsku

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Białymstoku_II – orzeczenie

2014 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Białymstoku

2014 – Rada Izby Notarialnej w Łodzi – wnioski

2014 – Rada Izby Notarialnej w Katowicach 2014 – Rada Izby Notarialnej w Katowicach – wnioski

2013 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej we Wrocławiu

2013 - Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Szczecinie_II

2013 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Szczecinie_II

 

 

 

 

 

 

2013 - Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Szczecinie

2013 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

2013 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Rzeszowie

2013 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Łodzi

 

2013 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Lublinie

2013 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Lublinie_I

2013 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Lublinie_II

2013 - Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Krakowie

2013 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Krakowie

 

 

 

 

 

 

2013 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Gdańsku

2013 – Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Białymstoku

2013 – Rada Izby Notarialnej w Katowicach

2013 – Rada Izby Notarialnej w Gdańsku

2013 – Rada Izby Notarialnej W Białymstoku_II

2013 - Krajowa Rada Notarialna w Warszawie

2013 – Krajowa Rada Notarialna w Warszawie