Orzeczenia sądów dyscyplinarnych (zawód: Notariusz)

Dane uzyskane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niestety polski Notariat nie należy do samorządów wzorowo wypełniających obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej, co zmusiło nas do złożenia kilku skarg sądowych. Istotnym zagadnieniem prawnym, które w związku z tym powstało było pytanie czy działające w ramach Notariatu sądy dyscyplinarne są organami obowiązanymi do udzielania informacji publicznej. Sprawę tę przesądził pozytywnie i – jak się wydaje ostatecznie – Naczelny Sąd Administracyjny. Na chwilę obecną wszystkie zapadłe orzeczenia, które nie zostały wyeliminowane z obrotu prawnego są korzystne dla Stowarzyszenia.