PIELĘGNIARKA

Dane uzyskane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce z 27.11.2013 r., sygn. 1.I.2013 – uzasadnienie

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce z 27.11.2013 r., sygn. 1.I.2013

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu z 12.03.2013 r., sygn. OSPiP 02.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu z 26.06.2012 r., sygn. OSPiP.01.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu z 29.04.2014 r., sygn. OSPiP 01.2014

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z 30.08.2011 r. sygn. 26.6.2010.1.2011 – 1

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z 30.08.2011 r. sygn. 26.6.2010.1.2011 – 2

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej z 05.12.2013 r., sygn. I.14.2013 – 1

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej z 05.12.2013 r., sygn. I.14.2013 – 2

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Pile z 06.11.2012 r., sygn. 1.I.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Pile z 14.04.2014 r., sygn. 1.I.2014

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z 12.09.2013, sygn. OSPiP I 1.13

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z 25.10.2012, sygn. OSPiP I 1.12

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku z 11.05.2012 r., sygn. OSPiP.XV.55.2012

orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku z 13.06.2013 r., sygn. OSPiP.XV.2.2013