RZECZNIK PATENTOWY

Dane na temat sądownictwa dyscyplinarnego w Internecie i periodykach branżowych

http://www.rzecznikpatentowy.org.pl

Strona internetowa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Zawiera podstrony poszczególnych organów samorządu, w tym również jedną wspólną podstronę organów dyscyplinarnych: Sądu Dyscyplinarnego, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców.

Na podstronie organów dyscyplinarnych znajduje się rubryka zatytułowana: Orzeczenia Sądów Dyscyplinarnych PIRP. Zgodnie z podaną informacją jest ona jednak dostępna wyłącznie dla osób zarejestrowanych a dostęp do niej wymaga zalogowania się.

Na stronie PIRP znajduje się również podstrona zawierająca Biuletyn Informacji Publicznej. Nie zawiera on informacji dotyczących przebiegu i wyników postępowań dyscyplinarnych.

Informacji takich nie ma również w wydawanym przez samorząd czasopiśmie „Rzecznik Patentowy”, ani w „Kwartalniku Urzędu Patentowego RP”, wydawanym przez ten urząd.